Rewolucyjne zmiany w przepisach OZE

Rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących przemysłowych instalacji OZE

We wrześniu 2023 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną w tym roku nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa OZE), która w przeciwieństwie do poprzednich nowelizacji ustawy OZE wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie przepisów budowlanych.

Jeszcze do września 2023 roku, instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej nie wymagały pozwolenia na budowę. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy OZE, limit ten zwiększony został do 150 kW. Oznacza to, że małe instalacje OZE napotkają na mniej barier administracyjnych niż dotychczas. Do czasu wprowadzenia zmiany w przepisach, instalacje o mocach w przedziale 50-150 praktycznie nie powstawały. Wszystko ze względu na stosunkowo długi i drogi proces związany z uzyskiwaniem zgód, uzgodnień i pozwoleń.

Od września 2023 proces inwestycyjny związany z budową instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW uległ znaczącemu skróceniu. Tego rodzaju inwestycje jesteśmy w stanie realizować w czasie krótszym niż 2 miesiące. Korzystając z naszej oferty finansowania, inwestor może zacząć generować oszczędności bez jakiegokolwiek wkładu własnego. 

Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę.

 

 

Scroll to Top