Kompleksowa obsługa biznesowa i prawna sektora energetycznego

Warto pracować z najlepszymi.
Zaproszenie na bezpłatną konferencję o klastrach energii
: 15/10/2017

Zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. „KLASTRY ENERGII BODŹCEM ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO” objętą honorowym patronatem Pana Michała Gramatyki – Wicemarszałka Województwa Śląskiego.

Konferencja odbędzie się 7 listopada br. w Katowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Sala Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, I piętro, Katowice.

Podczas konferencji przybliżona zostanie idea tworzenia klastrów energii w Polsce, korzyści dla poszczególnych członków klastra oraz dla całego regionu. Przedstawiona zostanie rola klasteryzacji w kontekście realizacji strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną również zagadnienia prawne, techniczne i finansowe realizacji tej formy energetyki rozproszonej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wśród ich potencjalnych partnerów, mogących zostać członkami klastra.

Przedstawione zostaną również główne cele i założenia Klastra Energii na terenie Gminy Gierałtowice z uwzględnieniem mapy drogowej opracowywanej w ramach projektu Publenef. Ponadto, zaprezentowane zostaną kluczowe założenia Klastra Brenergia tworzonego w ramach projektu „Kotarz Arena – Centrum Aktywnego Wypoczynku”.

Mając nadzieję, iż uznają Państwo temat konferencji za interesujący, serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: projekty@kape.gov.pl, telefon: 691 956 502

Program konferencji