Kompleksowa obsługa biznesowa i prawna sektora energetycznego

Warto pracować z najlepszymi.
Szkolenia
: 04/07/2018

Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną spółką doradczą, której misją jest nie tylko gromadzenie wiedzy przy realizacji kolejnych projektów ale także dalszy transfer doświadczeń w formie szkoleń.

Organizowane przez nas szkolenia dotyczą następujących obszarów:

 • Regulacje prawne związane z funkcjonowaniem sektora energetyki;
 • Systemy wsparcia dla wytwarzania energii z OZE oraz kogeneracji;
 • Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie (Norma ISO 500001);
 • Prowadzenie audytów energetycznych;
 • Regulacje w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie;
 • Finansowanie inwestycji proefektywnościowych;
 • Elektromobilność;
 • Mikroinstalacje w MŚP;
 • Klastry energii;

Naszą ofertę szkoleniową kierujemy do:

 • Podmiotów zainteresowanych podjęciem działań na rynku OZE,ciepłownictwa i energetyki konwencjonalnej;
 • Małych i dużych wytwórców energii;
 • Jednostek samorządu terytorialnego;
 • Operatorów transportu publicznego;
 • Operatorów systemów energetycznych;
 • Audytorów energetycznych;
 • Przedsiębiorstw zainteresowanych poprawą standardów zarządzania energią;

Kadra szkoleniowa

Karolina Płońska- prawnik, absolwentka WPiA UW na kierunku prawo. Specjalizuje się głównie w obszarze regulacji dla energetyki rozproszonej oraz elektromobilności ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii oraz klastrów energii.

Arnold Rabiega- prawnik, absolwent WPiA UW na kierunku prawo. Specjalizuje się w obszarze regulacji dla OZE oraz ustawy o efektywności energetycznej. Prowadzi również szkolenia z zarządzania energią w przedsiębiorstwie w nawiązaniu do normy ISO 500001 . Autor wielu artykułów i ekspertyz branżowych.

Konrad Płoński- magister inżynier, absolwent kierunków energetyka i elektrotechnika na Politechnice Gdańskiej. Przeprowadzał audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej dla największych odbiorców energii w Polsce takich jak np. Animex czy Metro Warszawskie.