Kompleksowa obsługa biznesowa i prawna sektora energetycznego

Warto pracować z najlepszymi.

Our Mission:

Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej to nie tylko kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego. To również misja polegająca na podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do rozwoju w Polsce odnawialnych źródeł energii, zwiększania efektywności energetycznej czy w końcu wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie.

Uważamy, że rozwój gospodarczy oparty powinien być na transferze wiedzy eksperckiej oraz współpracy biznesu i środowisk naukowych, dlatego propagujemy działania służące upowszechnieniu wiedzy związanej z energią i efektywnością energetyczną.

Wartości, które przyświecają nam codziennie to:
  • RZETELNOŚĆ
  • oznaczająca wykonywanie powierzonych nam zadań kompletnie i terminowo.
  • JAKOŚĆ
  • sukces naszego klienta to osobisty sukces każdego z nas, dlatego wszelkie powierzone nam działania staramy się realizować w sposób przekraczający oczekiwania, a na postawione przed nami problemy znajdujemy nietypowe i nowatorskie rozwiązania.
  • WIEDZA
  • to ona daje przewagę nad konkurencją dlatego nigdy nie zaprzestaniemy jej poszerzać by na jej bazie projektować niesztampowe i skuteczne rozwiązania.